HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PODCAST: Čo získam ak nezískam grant? Odporúčania pre podnikateľov

Aktualita

Do pozornosti dávame ďalšiu epizódu o tom, čo získate, ak nezískate grant. Téma bude rozdelená do viacerých podcastových rozhovorov podľa typu žiadateľa. Aktuálne prinášame odporúčania pre podnikateľoch a MSP podniky (SMEs).

V podcaste sa dozviete:

  • ako otočiť zdanlivý neúspech vo vlastný prospech?
  • odporúčania pre podnikateľov a MSP,
  • ako posúdiť výnimočnosť inovácie,
  • čo mi dajú ďalšie časti prihlášky o grant, aj keď neuspejem?

Kto je hosť v podcaste?

V podcaste vysvetľuje tému Kvetoslava Papanová, koordinátorka národných kontaktných bodov pre Horizont Európa na Slovensku (CVTI SR).

Viac informácií k programu získate od príslušných NCPs pre program.

Podcast nájdete na spriaznenom webe Grantup.

Zdroj: grantup.sk, zverejnené 15.5.2022, kas