HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Počty predložených projektových návrhov do výzvy H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020

Aktualita

Európska komisia zverejnila na stránke Funding & Tenders Opportunities Portal počty projektových návrhov predložených do nasledovných tém výzvy zameranej na prechod na nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020.

Do konečného termínu bolo spolu predložených 148 projektových návrhov.

  • CE-NMBP-41-2020: 5 návrhov
  • CE-NMBP-42-2020: 8 návrhov
  • CE-SC5-08-2020: 2 návrhy
  • CE-SPIRE-01-2020: 6 návrhov
  • CE-SPIRE-07-2020: 22 návrhov
  • CE-SPIRE-09-2020: 9 návrhov
  • CE-SC5-07-2020: 77 návrhov
  • CE-SC5-31-2020: 24 návrhov

EK predpokladá, že výsledky hodnotiaceho procesu budú žiadateľom komunikované v priebehu mája 2020.