HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Počet výskumníkov v EÚ v roku 2021 dosiahol 2 milióny

Aktualita

Image: Team in laboratory doing research
Rast poćtu výskumíkov v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu

Počet výskumníkov v ekvivalente plného úväzku (FTE) v EÚ v posledných rokoch narastá a zvýšil sa z 1,38 milióna výskumníkov (v FTE) pracujúcich v členských štátoch v roku 2011 na 2 milióny v roku 2021 (+626 800). V porovnaní s rokom 2020 sa k radom výskumníkov EÚ pripojilo ďalších 115 000 ľudí.

V priebehu 10 rokov sa počet výskumníkov (FTE) zvýšil takmer vo všetkých členských štátoch. V prípade Poľska a Švédska sa ich celkový počet v roku 2021 viac ako zdvojnásobil, celkovo 135 700 a 100 100.

Relatívne vysoké tempá rastu zaznamenali aj Maďarsko (88 %), Grécko a Belgicko (obe 79 %).

V EÚ najviac výskumníkov pracovalo v podnikateľskom sektore (56 %) a sektore vysokoškolského vzdelávania (32 %), za ktorým nasledoval vládny sektor (11 %).

Na úrovni EÚ tvorili výskumní pracovníci 1 % celkovej pracovnej sily. Výskumní pracovníci v podnikateľskom sektore tvorili 0,6 % z celkovej pracovnej sily, vo vysokoškolskom sektore 0,3 % a výskumní pracovníci vo vládnom sektore tvorili 0,1 % z celkovej pracovnej sily.

Vo väčšine členských štátov (14) zhromaždil najväčší podiel výskumníkov sektor podnikania, najmä vo Švédsku a Holandsku, kde výskumní pracovníci predstavovali 78 % a 70 % z celkového počtu výskumníkov.

Bar chart: number of researchers, 2011 and 2021 (full-time equivalents)
Porovnanie počtu výskumníkov v roku 2011 a 2021. Zdroj: https://ec.europa.eu

Viac informácií:

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 6. 12. 2022, autor: rpa