HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Počet predložených projektových návrhov vo výzve misie Rakovina

Aktualita

V rámci misie Rakovina sa v apríli 2023 uzavrela výzva HORIZON-MISS-2023-CANCER-01. Celkovo bolo predložených 107 projektových návrhov.

Ponúkame prehľad predložených projektových návrhov podľa tém výzvy:

HORIZON-MISS-2023-CANCER-01
Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on Cancer
Počet predložených
projektových návrhov
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-01: Addressing poorly-understood tumour-host interactions to enhance immune system-centred treatment and care interventions in childhood, adolescent, adult and elderly cancer patients52
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-02: Enhance primary cancer prevention through sustainable behavioural change17
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials on minimally invasive diagnostics35
HORIZON-MISS-2023-CANCER-01-04: Establish best practices and tools to improve the quality of life for childhood cancer patients, survivors and their families in European regions3

V súčasnosti prebieha hodnotenie projektových žiadostí, výsledky by mali byť známe začiatkom augusta 2023.

Aktualizácia pracovného programu pre misie a vyhlásenie nových výziev sa očakáva začiatkom roka 2024.

Zdroj: EK, 23.5.2023, mob