HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Platforma na vyhľadávanie partnerov do projektov v klastri Zdravie

Aktualita

Ak zvažujete zapojenie sa do jednej z nadchádzajúcich výziev v klastri Zdravie a hľadáte vhodné konzorcium/partnerov, máte možnosť využiť platformu na vyhľadávanie partnerov, ktorá je špeciálne zameraná na aktuálne otvorene výzvy v klastri Zdravie.

Samotné match-makingové podujatie už prebehlo v júni 2023, ale platforma je naďalej aktívna až do 3. septembra 2023. Máte možnosť vytvoriť si na stránke profil osloviť potenciálne zaujímavé pracoviska ohľadom spolupráce. Po vytvorení profilu a indikovaní oblasti záujmu a svojej expertízy vás následne tiež môžu kontaktovať iné zaregistrované subjekty.

Výzvy sú dvojkolové, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 19.09.2023, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 11.04.2024.

Dostupný je záznam z infodňa EK, ktorý sa venuje obsahovému zameraniu výziev v klastri Zdravie na rok 2024 vrátane zodpovedania otvorených otázok účastníkov.

Platforma na vyhľadávanie partnerov

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

Prehľad výziev na roky 2023 – 2024

Zdroj: EK, mob, 22.6.2023