HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Platforma Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá zmapovala spoluprácu medzi európskymi mestami a ich zapojenie do misie

Aktualita

Jedným z výstupov projektu H2020 NetZeroCities je správa, ktorá si dáva za cieľ zmapovať na národnej a regionálnej úrovni stav spolupráce európskych miest. Táto správa sumarizuje zistenia o národnej a regionálnej spolupráci miest s cieľom podporiť replikáciu a šírenie niektorých zaujímavých riešení. Správa tiež sumarizuje viaceré iniciatívy spolupráce medzi mestami v oblasti klímy na národnej aj regionálnej úrovni v 27 členských štátoch EÚ a ôsmich ďalších krajinách zapojených do Misie Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, predstavuje súčasný stav, pokiaľ ide o podporné štruktúry, ktoré regionálna a/alebo národná úroveň ponúkla mestám.

Správa sa venuje zhodnoteniu stavu spolupráce miest a zapojenia sa do misie po jednotlivých krajinách. Informácie o Slovensku nájdete na strane 60.

V správe sa spomína Platforma Smart Cities Klub, ktorá na Slovensku predstavuje asi jedinú neformálnu platformu slúžiacu na výmenu skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi na ceste k inteligentným a zeleným mestám.

  • Pracovná verzia správy

Zdroj: RTD, mit, 5.12.2022