HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Personalizovaná medicína pre Zdravie v európskom výskume

Aktualita

Pozývame vás na medzinárodnú burzu partnerov „Personalized Medicine for Health in European Research“, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 v Onkologickom centre Inštitútu Marie Sklodowska Curie v Gliwiciach.

Cieľom je výmena poznatkov a skúseností a ich prezentovanie Európskej komisii. Veríme, že v našom regióne je stále veľký potenciál, ktorý je nevyužitý. Medzinárodné partnerské podujatie bude krokom k nájdeniu nových partnerov a vytvoreniu nových konzorcií.

Prečo sa zúčastniť:

  • predstavte svoje inovatívne projektové nápady alebo kompetencie medzinárodnému publiku a objavte riešenia a technológie ostatných účastníkov
  • zoznámte sa s potenciálnymi partnermi z Európy i mimo nej, vytvorte novú spoluprácu alebo konzorcium
  • využite rozsiahle znalosti ostatných účastníkov a získajte všetky informácie, ktoré potrebujete na vytvorenie úspešného projektu
  • získajte všetky informácie potrebné pre nadchádzajúce výzvy programu Horizont 2020 v pracovnom programe „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“

Cieľová skupina:

oprávnení žiadatelia v rámci H2020: firmy, univerzity, výskumné a technologické organizácie, verejný sektor, mimovládne organizácie a združenia pacientov

Účasť na podujatí je bezplatná!

Organizátori ponúkajú možnosť dopravy z Viedne, Bratislavy, Brna v počte 20 ľudí do Gliwíc a späť. Ponuka je platná, ak sa z každého mesta zúčastní minimálne 5 účastníkov. Termín uzávierky na dopravu je 30. september 2019.

Podrobnejšie informácie a registrácia

Zdroj: Onkologické centrum, Inštitút Marie Sklodowskej-Curie, Gliwice, 11. 9. 2019, ivh