HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

PECS briefing day k 2.novej výzve

Aktualita

Európska vesmírna agentúra (ESA) pripravuje vyhlásenie druhej Výzvy na predkladanie projektov PECS, do ktorej sa môžu prihlásiť slovenské výskumné a vývojové organizácie, vysoké školy i podnikateľské subjekty.

 

Pri tejto príležitosti organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR jednodňový seminár – „PECS briefing day“, zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií Vašich možných projektových zámerov s expertmi ESA. Podujatie sa uskutoční dňa 17. júna 2016Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačšská cesta 8/A, Bratislava.

 

Predbežný program:

9:30-10:00        Registrácia

10:00-12:00      Brífing ESA o podmienkach 2. výzvy PECS + všeobecná diskusia

12:00-13:00      Obedná prestávka

13:00-17:00      Individuálne konzultácie s predstaviteľmi ESA o projektových zámeroch (maximálne 15 minút na 1 inštitúciu).

 

Samotná výzva PECS bude uverejnená v databáze ESA EMITS (http://emits.sso.esa.int) dňa 15. júla 2016, termín na vypracovanie a predloženie projektov v rámci výzvy bude 11 týždňov.

 

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na toto podujatie a požiadať Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 10.júna 2016 na adrese bit.ly/druhy-pecs .