HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerstvo pre prepojenú, kooperatívnu a automatizovanú mobilitu ako prvé aktualizovalo svoj strategický program

Aktualita

Európske partnerstvo pre prepojenú, kooperatívnu a automatizovanú mobilitu (Connected, Cooperative & Automated Mobility Partnership (CCAM), ktoré je súčasťou programu Horizont Európa, aktualizovalo 13. decembra 2023 svoj strategický výskumný a inovačný program (SRIA). Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť systém mobility, ktorý bude viac zameraný na používateľa a bude inkluzívny, zvýšiť bezpečnosť na cestách a zároveň znížiť dopravné zápchy a environmentálnu stopu.

SRIA je komplexným plánom na realizáciu partnerstva CCAM a jeho cieľov. Poskytuje flexibilný základ na identifikáciu a definovanie tém výziev na výskumné a inovačné činnosti, ktoré majú byť zahrnuté do pracovných programov Horizontu Európa. Slúži tiež ako základ na rozvoj spoločných činností s národnými programami a inými partnerstvami programu Horizont Európa.

CCAM patrí do skupiny spoločne programovaných európskych partnerstiev, pri ktorom spolupracujú Európska komisia a partneri zo súkromnej a/alebo verejnej sféry na základe memoranda o porozumení.

Viac informácií nájdete na stránke partnerstva.

20.12.2023, mit