HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerstvo Innovative Health Initiative zverejnilo nové výzvy na predkladanie projektových návrhov

Aktualita

IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo, ktoré tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Prostredníctvom aktuálne otvorených výziev IHI je na financovanie výskumu a inovácií v oblasti zdravotníctva k dispozícii takmer 120 miliónov EUR; tieto prostriedky pochádzajú z programu Horizont Európa. Očakáva sa, že priemyselní partneri IHI a (v relevantných prípadoch) prispievajúci partneri poskytnú na financovanie projektov rovnakú sumu.

Dňa 16. januára 2024 sa otvorili dve výzvy s celkovo 5 témami:

IHI call 6

Základné parametre výzvy:

ID výzvy: Horizon-JU-IHI-2024-06-two-stage

Typ akcie: RIA (Research and Innovation Action)

Typ výzvy: dvojkolová

Uzávierka: 16. apríl 2024 (1. kolo), 10. október 2024 (2. kolo)

Plné znenie výzvy

Príručka pre žiadateľov

IHI call 7

Základné parametre výzvy:

ID výzvy: HORIZON-JU-IHI-2024-07-02-singe-stage

Typ akcie: RIA (Research and Innovation Action)

Typ výzvy: jednokolová

Uzávierka: 22. máj 2024

Plné znenie výzvy

Príručka pre žiadateľov

V súvislosti s výzvami sa uskutočnili informačné podujatia, venovali sa obsahovému zameraniu jednotlivých tém výziev, ako aj pravidlám a podmienkam výziev a v prípade jednokolových výziev aj finančným aspektom projektových návrhov. Prezentácie a nahrávky z podujatí sú dostupné na webovej stránke IHI.

Na vyhľadávanie potenciálnych partnerov na spoluprácu v konzorciálnych projektoch IHI slúži platforma, ktorá je aktívna až do uzatvorenia výziev.

Zdroj: IHI, 17.1.2024, mob