HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerská platforma IMI2

Aktualita

Radi by sme Vás informovali, že Partnerská platforma IMI2 (zriadená nemeckými národnými kontaktnými bodmi s podporou nemeckého federálneho ministerstva školstva a výskumu) zaktualizovala témy do nadchádzajúcej 13.výzvy IMI2 (viď: http://www.imi.europa.eu/apply-funding/future-topics). Ako iste viete, informácie o budúcich výzvach na predkladanie návrhov v rámci IMI2 sú orientačné a podliehajú dohode správnej rady IMI2 o témach výziev http://www.imi-partnering.eu.
 
Platforma poskytuje vynikajúcu príležitosť na vytváranie sietí na prípravu už otvorenej 8. (Ebola) výzvy a nadchádzajúcej 13. výzvy IMI2. Súčasné témy, ktoré sa v súčasnosti zvažujú na zahrnutie do budúcich výziev na predkladanie návrhov v rámci IMI, môžete nájsť na webe.
 
Platforma partnerstva IMI2 umožňuje potenciálnym žiadateľom o IMI2 nájsť vhodných partnerov na spoluprácu pre 13. výzvu Iniciatívy pre inovatívnu medicínu (IMI 2). Partnerská platforma IMI2 nielen uľahčuje rýchle a cielené hľadanie možných partnerov, ale tiež ponúka celoeurópske ponuky spolupráce špecifické pre IMI2.
 
Vytváranie sietí prostredníctvom platformy je otvorené pre všetkých žiadateľov o IMI2 na európskej úrovni. Spoznáte viac ako 970 profilov vrátane 230 MSP (SMEs) z 38 rôznych krajín.