HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnering Event pre oblasť Zdravie H2020 a Open Info Deň Eur.komisie

Aktualita

Dovoľujeme si Vás upozorniť na náväzné podujatia v Bruseli. Otvorených informačný deň Európskej komisie v rámci programu Horizont 2020 pre oblasť Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1), ktorý sa uskutoční 8. decembera 2017 v Bruseli a zároveň na druhé podujatie Health Partnering Day organizované EÚ projektom Health NCP-Net 2.0, ktoré sa uskutoční 7. decembra 2017 v Bruseli a má pomôcť pri hľadaní správnych partnerov pre budúce výzvy v oblasti zdravia. Partnerská udalosť sa bude zameriavať na široké spektrum zainteresovaných strán z podnikov (vrátane MSP), univerzít, výskumných organizácií a ďalších z Európy a mimo nej, ktorí sa budú zaujímať o zdieľanie nových projektových nápadov a nájdenie partnerov pre spoluprácu v budúcich výzvach SC1 v programe Horizont 2020.
 
Viac informácií nájdete na: http://www.healthncp.net/news-events/horizon-2020-health-partnering-day-2017-brussels-be
 
Registrácia je otvorená od 8. októbra do 31. októbra na nasledujúcom odkaze: https://www.b2match.eu/healthBE2017
 
Účasť na podujatí je bezplatná a účastníci si hradia cestovné a ubytovacie náklady z vlastných zdrojov.