HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Panel hodnotil ústavy 2. oddelenia vied SAV

Aktualita

Členovia hodnotiaceho panelu. Zdroj: https://www.sav.sk

V dňoch 19. – 22. septembra 2022 sa uskutočnilo prvé hodnotenie ústavov a centier v rámci akreditácie SAV 2016 – 2021. Panel II vedený prof. Toivom Maimets (University of Tartu, Estónsko) navštívil ústavy 2. oddelenia vied.

Ďalšími členmi hodnotiaceho panelu boli prof. Taina Pihlajaniemi (University of Oulu, Fínsko), prof. Imre Vass (Biological Research Center, Szeged, Maďarsko), prof. Kristian Vlahovicek (Zagreb university, Chorvátsko) a prof. Jaak Järv (Tartu University, Estónsko).

Ako uviedla splnomocnenkyňa pre hodnotenie SAV a členka Akreditačnej komisie SAV Mária Omastová: „Panel zahraničných hodnotiteľov navštívil spolu 13 vedeckých centier a ústavov SAV. Okrem bratislavských ústavov navštívil 20. 9. 2022 Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i. vo Zvolene. Do Zvolena prišli aj vedeckí pracovníci Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. z Košíc, aby panelu ušetrili drahocenný čas.“

Panel pozitívne hodnotí  posun vo výkonnosti všetkých doposiaľ  hodnotených vedeckých pracovísk, čo je výsledok predchádzajúceho hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo pred šiestimi rokmi.

K Panelu II sa na 3 dni pridala členka Metapanelu Dr. Gemma Modinos z King’s College London, ktorá sa zameriava na hodnotenie činnosti mladých vedeckých pracovníkov. Dr. Modinos sa 22.9.2022 stretla v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. s výborom Mladých vedcov SAV, aby si vypočula podnety mladej generácie pre zlepšenie ich postavenia a práce v SAV.

Ako zhodnotila predsedníčka platformy Mladí vedci SAV, Barbora Buzássyová: „Na stretnutí sme diskutovali predovšetkým o možnostiach širšej propagácie našej skupiny na jednotlivých ústavoch a postavení mladých vedeckých pracovníkov v rámci štruktúr SAV. Aj keď od poslednej akreditácie v roku 2016 vedenie SAV implementovalo viacero návrhov, ktoré zlepšili podmienky doktorandov a postdoktorandov – spomeniem aspoň zmeny štatútu fondu Štefana Schwarza či širokú ponuku kurzov a školení pre doktorandov – stále chýba napríklad efektívny domáci grantový program, v rámci ktorého by mohli financovať svoj výskum čerství postdoktorandi. Dr. Modinos sa s našimi podnetmi stotožnila a dúfame, že aspoň niektoré z nich sa pretavia do všeobecných odporúčaní Metapanelu pri tohtoročnej evaluácii. Celkovo stretnutie hodnotíme ako vďačnú príležitosť na porovnanie pracovných podmienok mladej generácie vedeckých pracovníkov na ústavoch SAV a v zahraničí.“

Počas hodnotenia každého vedeckého pracoviska sa konala aj uzavretá sekcia, kde Panel hovoril s doktorandami a postdoktorandami do 7 rokov po získaní titulu PhD.

Výsledky hodnotenia budú známe koncom decembra, kedy po hodnotení prvého a tretieho oddelenia vied bude zasadať Metapanel aby uzavrel náročnú procedúru hodnotení jednotlivých panelov.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 28. 9. 2022, autor: rpa