HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Outreach to Newcomers and Societal Engagement in Industrial Technologies

Aktualita

Európska komisia zverejnila 13. 12. 2018 správu  „Outreach to Newcomers and Societal Engagement in Industrial Technologies“. Správa bola spracovaná poradnou skupinou „Horizon 2020 Advisory Group on Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP)“ , ktorej členom je aj p. Budzák (VÚCHV,  Svit) za SR.

Ako naznačuje už názov, správa sa zameriava na dve hlavné otázky: ako zatraktívniť a motivovať nových resp. doposiaľ menej úspešných účastníkov (alebo krajín) v zapájaní sa do programov H2020 a ako a s kým komunikovať problémy spojené so spoločenskou akceptáciou nových technológií.

Poradná skupina zhodnotila doposiaľ získané dáta a skúsenosti v H2020 (NMBP) a navrhla konkrétne opatrenia na posilnenie doterajších aktivít ako aj nové iniciatívy a úlohy pre Európsku komisiu ako aj pre široké spektrum subjektov z oblasti NMBP.

Hoci návrhy a odporúčania sú založené na skúsenostiach a v kontexte priemyselných a kľúčových technológií  (industrial and key enabling technologies”) sú  všeobecne platné a použiteľné pre Európske výskumné a inovačné aktivity v širšom meradle.

Správu (v anglickom jazyku) si môžete stiahnuť na adrese: EU Publications website.