HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorili sa výzvy v Klastri 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír a v súvisiacich partnerstvách

Aktualita

V rámci Klastra 4 časti digitalizácia boli otvorené dve nové výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci pracovného programu pre Klaster 4 na roky 2021 až 2022, a to výzva v rámci destinácie 4 – Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01) a výzva v rámci destinácie 6 – A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies 2022 (HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01).

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01:

 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-26: Open source for cloud-based services (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-03: Advanced multi-sensing systems (Photonics Partnership) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-30: European Enabling technologies for Beyond 5G/6G RAN disaggregated architectures (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-35: Advanced characterisation methodologies to assess and predict the health and environmental risks of nanomaterials (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-39: Ultra low energy and secure networks (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-01-38: International cooperation in semiconductors (CSA)

Dátum uzávierky výzvy: 05.04.2022, 17:00 Bruselského času

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01:

 • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised technologies (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-05: Next Generation Safer Internet: Technologies to identify digital Child Sexual Abuse Material (CSAM) (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-07: NGI International Collaboration – USA and Canada (RIA)
 • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-19: eXtended Reality Learning – Engage and Interact (IA)
 • HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-14: eXtended Reality Technologies (RIA)

Dátum uzávierky výzvy: 05.04.2022, 17:00 Bruselského času

Zoznam momentálne otvorených výziev v rámci Klastra 4, ako aj prehľadné letáky k jednotlivým oblastiam a pracovný program pre Klaster 4 nájdete v časti Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír.

Európske partnerstvá

V rámci európskych partnerstiev v oblastiach Digitalizácia, priemysel a vesmír sa čoskoro otvárajú viaceré výzvy.

Partnerstvo Key Digital Technologies (KDT JU)

Výzvy boli publikované na web stránke KDT JU dňa 16.12.2021, pričom otvorenie výziev na Funding & Tenders portal je očakávané ku dňu 18. 1. 2022. Deadline na podávanie projektových návrhov je stanovený na 27. 4. 2022 do 17:00:00 Brussels time.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete v pracovnom programe KDT JU

Partnerstvo Smart Networks and Services (SNS JU)

Partnerstvo SNS JU schválilo 15. 12. 2021 svoj pracovný program na roky 2021 – 2022, kde sú zverejnené plánované výzvy na podávanie projektových návrhov. Plánované otvorenie výziev sa očakáva v januári 2022.

Partnerstvo EuroHPC

V rámci programu Horizont Európa sú momentálne plánované 2 výzvy, ktoré sú zverejnené na Funding &Tenders Opportunities Portal:

Otvorenie výziev je plánované na 27.01.2022 a uzávierka výziev je stanovená na 06.04.2022 17:00:00 Brussels time.

Ďalej je v rámci partnerstva EuroHPC JU otvorená výzva EuroHPC JU Call for Proposals for Regular Access Mode, pričom sú stanovené 3 indikatívne cut-off termíny uzávierky na zasielanie projektových návrhov, a to:

 •         04.03.2022 – 10:00 AM CET
 •         01.07.2022 – 10:00 AM CEST
 •         07.10.2022 – 10:00 AM CEST.

EuroHPC JU vyhlásilo tiež dve výzvy na vyjadrenie záujmu k výberu hostiteľských subjektov, ktoré budú hosťovať a prevádzkovať nové superpočítače. Uzávierka na zasielanie prihlášok je stanovená na 14.02.2022 12:00 CET.

Viac informácií o podmienkach výziev na web stránke EuroHPC JU

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tenders Opportunities Portal a webové stránky partnerstiev, erh, 12.01.2022