HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorili sa nové témy v oblasti energetiky

Aktualita

Európska komisia vyhlásila novú výzvu HORIZON-CL5-2022-D3-02 na podporu inovácií v sektore energetiky v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

Spolu 99 miliónov EUR je k dispozícií pre žiadateľov, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do jednotlivých tém zameraných napríklad na podporu OZE, pokročilú výrobu biopalív a nebiologických obnoviteľných palív, medzinárodné hodnotové reťazce obnoviteľnej energie, technológie solárnych palív, začlenenie obnoviteľnej energie do poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, výrobu energetických nosičov s pomocou obnoviteľnej energie, alebo na medzinárodnú spoluprácu s Africkým kontinentom.

Konečný termín na predkladanie projektových návrhov konzorcií je stanovený na 27. októbra 2022 do 17:00 hod.

HE Energy May 22 visual

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach výzvy, termínoch a rozpočte nájdete v nasledujúcej tabuľke:

 TémaNázov témy Typ projektuRozpočet
(v M€)
Uzávierka
 
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-05Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectorsIA2027/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-06Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industryRIA1027/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-08Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel productionIA2027/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-01Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chainsRIA927/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-02AU-EU Energy System ModellingRIA527/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-04Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewablesRIA1027/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-07Renewable energy incorporation in agriculture and forestryIA1527/10/2022
 HORIZON-CL5-2022-D3-02-03Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energiesIA1027/10/2022
   TOTAL99 

Užitočné odkazy:

Zdroj: CINEA, 31.5.2022, mit