HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorila sa výzva KAVA 9 v EIT Raw Materials

Aktualita

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti.

EIT Raw Materials, ktoré je jedným zo znalostných a inovačných spoločenstiev EIT, otvára túto jeseň novú výzvu na podávanie projektových návrhov tzv. KAVA 9 výzva. Keďže EIT Raw Materials je partnerskou organizáciou, vo výzve môžu žiadať financovanie organizácie, ktoré už sú partnermi EIT Raw Materials alebo sa nimi stanú.

Projektové návrhy je možné podávať v oblastiach:

  • Regionálna inovačná schéma (RIS),
  • Vzdelávacie projekty,
  • Upscaling projekty.

Deadline na podanie „draftu“ projektového návrhu je 19.11.2021 13:00 CET

Deadline na podanie finálneho projektového návrhu je 18.03.2022 13:00 CET

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Raw Materials alebo kontaktujte na Slovensku príslušné NCP.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, 10.09.2021, erh