HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorila sa ďalšia výzva pre IMI 2

Aktualita

Iniciatíva pre inovatívnu medicínu (The Innovative Medicines Initiative – IMI) otvorila ďalšiu výzvu IMI2 – Call 14 v rámci IMI2. Výzva poskytne výskumníkom z rôznych sektorov príležitosť zúčastňovať sa ambicióznych verejno-súkromných partnerstiev, ktoré pripravia pôdu pre vývoj liekov budúcnosti.

Výzva sa venuje nasledujúcim témam:

–  Targeted immune intervention for the management of non-response and relapse

–  Non-invasive clinical molecular imaging of immune cells

–  Development of a platform for federated and privacy-preserving machine learning in support

   of drug discovery

–  Centre of excellence – remote decentralised clinical trials

  

Uzávierka podávania krátkych návrhov projektov: 14. jún 2018

  

Podrobnejšie informácie o texte výzvy a jej dokumentácii:  www.imi.europa.eu

Tipy pre nájdenie partnerov a prípravu vášho projektového návrhu:

  advice for applicants 

  find project partners

 

Prečo podať projekt?

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci IMI predstavujú pre výskumných pracovníkov vynikajúcu    príležitosť zúčastniť sa na prevratných kolaboratívnych projektoch, ktorých cieľom je poskytnúť    pacientom hmatateľné výhody. Vedci z akademickej obce, priemyslu, malých a stredných podnikov, nemocníc a pacientských organizácií majú možnosť sa zapojiť do týchto typov projektov. Inšpirujte sa  úspešnými projektami v rámci IMI.

V prípade otázok, kontaktujte :  infodesk@imi.europa.eu