HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvoria sa nové výzvy pre oblasť Výskumné infraštruktúry

Aktualita

Začiatkom decembra sa otvorí druhá časť výziev z pracovného programu pre oblasť Výskumné infraštruktúry na roky 2023 – 2024. Výzvy sa otvoria 6. decembra 2023, zverejnené sú už na FTO portáli a tiež na stránke Národnej kancelárie Horizontu.

Výzvy sa zameriavajú na rozvoj nových konceptov výskumnej infraštruktúry, tiež na nové potreby a dlhodobú udržateľnosť existujúcich paneurópskych výskumných infraštruktúr a tiež na posilnenie spolupráce s africkými štátmi. Už tradične budú podporené aktivity, ktoré prispievajú k budovaniu Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), časť rozpočtu bude tiež alokovaná na témy súvisiace s Destination Earth a vývojom digitálnych dvojčiat pre výskumné infraštruktúry.

Uzávierka predkladania projektových návrhov je 12. marec 2024.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti workshop, ktorého obsahom bude pripomienkovanie projektových návrhov pre výzvy Výskumné infraštruktúry 2024. Podujatie sa uskutoční 22. – 23. februára 2024 v Prahe. Cieľom je zvýšiť šance uspieť a získať financovanie na projekty prostredníctvom spätnej väzby od skúsených hodnotiteľov programu Horizont Európa.

Súvisiace odkazy:

Záznam z informačného dňa EK k výzvam 2024 (13. 11. 2023)

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry 2023 – 2024

Zverejnené: 30.11.2023, mob