HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorený list komisárke Mariya Gabriel

Aktualita

ECSITE poslal otvorený list novej komisárke so žiadosťou o samostatný pracovný program pre tzv. „Citizens in Science“ (Občianske vedy), podobne ako bol samostatný aj pracovný program oblasti SWAFS v súčasnom Horizonte 2020 a tiež o financovanie na rovnakej úrovni “.

Signatári tohto otvoreného listu dôrazne podporujú zámer Európskej komisie zapojiť občanov do spoločného vytvárania a navrhovania budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (Horizont Európa). Vidia však významné medzery v stratégii zapojenia tak, ako sa v súčasnosti plánuje, a navrhujú tri komunikačné ciele, ktoré by mali maximalizovať relevantnosť programu.

Na tejto webovej stránke uvádzajú je možné ešte podporovať túto aktivitu
a zároveň ju môžete šíriť na relevantných hráčov.

16.1.2020,kas