HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorenie výzvy zameranej na digitálne služby v oblasti neurovied

Aktualita

V rámci grantovej schémy Výskumné infraštruktúry a pracovného programu na roky 2021 – 2022 sa aktuálne otvorila posledná výzva Research infrastructure services to support health research and accelerate the digital transformation (2022), ktorá obsahuje nasledujúcu tému:

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01 – Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS – RIA

neurovedy

Téma je úzko prepojená na EBRAINS (European Brain Research Infrastructures), distribuovanú digitálnu výskumnú infraštruktúru celoeurópskeho významu na rozhraní neurovedy, výpočtovej techniky a technológií, ktorá ponúka vedcom a vývojárom pokročilé nástroje a služby pre výskum mozgu.

Obsahové zameranie témy:

  • implementácia používateľsky orientovaných služieb infraštruktúry, ktorá bude široko slúžiť výskumným komunitám v oblasti neurovied, medicíny mozgu a kognitívnych technológií
  • neustále zlepšovanie služieb otvorenej vedy/aplikácií v rámci infraštruktúry EBRAINS, ktoré reagujú na aktuálne a nadchádzajúce identifikované potreby neurovedeckej komunity
  • zavádzanie doplnkových vedecko-technických služieb z regionálnych alebo národných kompetenčných uzlov, ktoré podporujú a obohacujú cloudové dodávky a uľahčujú zdieľanie vytvorených údajov a využívanie národných zdrojov

Na tému je alokovaný rozpočet vo výške 38. mil. EUR, podporený bude jeden projekt. Uzávierka na predkladanie projektových návrhov je 21. septembra 2022.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 31.05.2022, mob