HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorenie kancelárie NCP na Taiwane

Aktualita

Hoci Taiwan nie je členským štátom Európskej únie alebo pridruženou krajinou, Taiwan má nárok na účasť vo väčšine výziev Horizont 2020. Okrem toho má  Taiwan financujúce programy na pokrytie nákladov svojich výskumníkov v  Horizont 2020.

Horizont 2020 je otvorená pre všetkých.

V prílohe nájdete leták s krátkym úvodom o našej kancelárii.

Taiwan sa teší na nadviazanie nových kontaktov, na podporou a príležitosti pre Taiwan v spolupráci na projektoch Horizon 2020.

Info_od_inych_subjektov/NCP_TAIWAN_FLYER__ENGLISH_.jpg />