HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorenie dvojkolových výziev v klastri Zdravie

Aktualita

klastri Zdravie je aktuálne otvorených 5 výziev na predkladanie projektových návrhov. Výzvy sú zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení, na lepšiu pripravenosť na potenciálne pandémie, podporené budú tiež projekty zamerané na prevenciu a vplyv životného prostredia na zdravie, medzi témami tiež nájdete zabezpečenie prístupu k zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a ďalšie témy.

Výzvy na FTO portáli:

Staying healthy (Two stage 2024)

Environment and health (Two stage – 2024)

Tackling diseases (Two stage – 2024)

Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (Two stage – 2024)

Tools and technologies for a healthy society (Two stage – 2024)

Výzvy sú dvojkolové, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 19. 9. 2023, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 11. 4. 2024.

Súvisiace podujatia:

  • 1. jún 2023 – online – informačný deň Európskej komisie k výzvam – bližšie informácie budú zverejnené čoskoro

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HE CL1

Zdroj: EK, 30.4.2023, mob