HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené výzvy v programe LIFE

Aktualita

Témy výziev: príroda a biodiverzita, životné prostredie a efektivita zdrojov, riadenie životného prostredia a informácie, znižovanie dopadu zmien klímy, adaptácia na zmenu klímy, riadenie oblasti klímy a informácie.