HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorené otázky a odpovede z infodňa pre klaster Zdravie

Aktualita

Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie spracovala prehľadnou formou otázky a odpovede z infodňa Komisie, ktorý sa uskutočnil 19. januára 2023. Infodeň sa venoval aktuálne otvoreným výzvam, pričom veľký priestor bol  venovaný práve otvoreným otázkam potenciálnych žiadateľov.

spracovanom dokumente nájdete odkazy na otázky a odpovede podľa jednotlivých tém vrátane informácie k presnému času vo videu, kde sú otázky zodpovedané príslušnými expertmi z Komisie.

Často kladené otázky sú priebežne aktualizované pri každej téme na FTO portáli, preto im venujte pozornosť, ak pripravujete projektový návrh.

Súvisiace odkazy:

Informačný deň EK k výzvam 2023 v klastri Zdravie (19.01.2023)

Informačný deň EK k misii Rakovina a aktuálnej výzve 2023 (17. 01.2023)

Prehľad výziev v klastri Zdravie na roky 2023 – 2024

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

Horizont Európa/Pracovný program 2023 – 2024 pre misie

Aktuálny sumár FAQ pre témy výzvy v misii Rakovina

 

Zdroj: HNN 3.0., 24.2.2023, mob