HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva spoločného programu pre výskum neurodegeneračných ochorení

Aktualita

Dňa 4. januára 2021 spustil spoločný program EÚ pre výskum neurodegeneratívnych ochorení (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND) nadnárodnú výzvu, ktorá adresuje spojenie včasného diagnostikovania porúch fyziologických systémov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Neurodegeneratívne choroby sú prevažne neliečiteľné stavy, ktoré sú úzko spojené s vekom. Najrozšírenejším typom týchto ochorení je Alzheimerova choroba, ktorou na celom svete trpí až približne 47 miliónov ľudí a očakáva sa, že toto číslo sa s pribúdajúcim vekom populácie každých 20 rokov zdvojnásobí. Celkové náklady na zdravotnú starostlivosť spojenú s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou a súvisiacimi poruchami sa pohybujú v rozmedzí 105 – 160 miliárd EUR ročne v celej EÚ a približne jeden bilión dolárov na celom svete.

Existujúce liečby však majú obmedzenú účinnosť a zameriavajú sa skôr na príznaky ako na príčinu alebo progresívny priebeh. S týmto vedomím JPND zistila naliehavú potrebu investície zameranú na umožnenie výskumných projektov, ktoré by skúmali spojenie včasnej diagnostiky porúch fyziologických systémov a neurodegeneratívnych chorôb.

Vývoju účinnej liečby väčšiny neurodegeneratívnych chorôb bráni detekcia choroby v neskorých štádiách, kedy je už veľmi narušená integrita nervového tkaniva. Je známe, že nedostatočne definované fyziologické poruchy, akými sú napríklad narušenie spánku, niektorých zmyslov či metabolické faktory, sa objavujú oveľa skôr, ako sa zistia jednoznačné príznaky daného neurodegeneratívneho ochorenia. Všetky tieto znaky majú potenciál byť použité ako skoré indikátory dysfunkcie nervového systému a z nej vyplývajúcich neskorších chorôb, ktoré sú vo väčšine prípadov merateľné v každodennom živote.

Táto nadnárodná výzva, pre ktorú je vyčlenených celkom 19 miliónov eur, vyzýva na podávanie návrhov ambicióznych, inovatívnych, nadnárodných a multidisciplinárnych výskumných kolaboratívnych projektov. Ich cieľom bude podporiť výskum zameraný na detekciu, meranie a porozumenie prvotných znakov ochorenia, súvisiacich s neurodegeneratívnymi ochoreniami, s možnosťou vývoja novej diagnostiky alebo zákrokov.

Medzi financujúce organizácie, ktoré sa dohodli na financovaní tejto spoločnej výzvy na nadnárodné výskumné projekty, s cieľom poskytnúť pridanú hodnotu ich existujúcim národným aktivitám, patria:

 • Austrália, Národná rada pre zdravotný a lekársky výskum (NHMRC)
 • Belgicko, Fond pre vedecký výskum (FRS-FNRS)
 • Kanada, Kanadské ústavy zdravotného výskumu (CIHR)
 • Kanada, Nadácia Brain Canada / Iniciatíva pre zdravie mozgu žien
 • Česká republika, Ministerstvo školstva, mládeže a športu (MŠMT)
 • Dánsko, Inovačný fond Dánsko (IFD)
 • Fínsko, Fínska akadémia (AKA)
 • Francúzsko, Francúzska národná výskumná agentúra (ANR)
 • Nemecko, spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF)
 • Maďarsko, Národný úrad pre výskum, vývoj a inovácie (NKFIH)
 • Izrael, ministerstvo zdravotníctva (CSO-MOH)
 • Taliansko, ministerstvo zdravotníctva (IT-MOH)
 • Lotyšsko, Štátna agentúra pre rozvoj vzdelávania (VIAA)
 • Luxembursko, Národný výskumný fond (FNR)
 • Holandsko, Holandská organizácia pre výskum zdravia a vývoj. (ZonMw)
 • Nórsko, Nórska rada pre výskum (RCN)
 • Poľsko, Národné vedecké centrum (NCN)
 • Portugalsko (Azory), Regionálny fond pre vedu a techniku ​​(FRCT)
 • Slovensko, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Španielsko, Národný inštitút zdravia Carlos III (ISCIII)
 • Švédsko, Švédska rada pre výskum (SRC)
 • Švajčiarsko, Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF)
 • Turecko, Rada pre vedecký a technologický výskum v Turecku (TUBITAK)

Táto výzvy je dvoj-kolová. Termín na podávanie predbežných návrhov je do 2. marca 2021, 15:00. Úplné návrhy musia byť podané najneskôr do 29. júna 2021, 15:00.

V prípade ďalších otázok k výzve môžete kontaktovať zástupcov Dr. Sabrinu Voß a Dr. Katrin Michel na mailovej adrese jpnd@dlr.de alebo telefónnom čísle (+49) 228-3821 2111.

Viac informácií: