HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva SME Instrument Fáza 2

Aktualita

Od 7. novembra 2017 je otvorená priebežná výzva pilotnej inicatívy European Innovation Council (EIC) na podávanie projektových žiadostí v rámci schémy SME Instrument.

Výzvy v rámci SME Instrument sú (od roku 2018) otvorené pre všetky malé a stredné podniky a nie sú zamerané na konkrétne témy.

V rámci Fázy 2 je možné žiadať o grant vo výške 0,5 až 2,5 mil. EUR na inovačné projekty podložené jasným a strategickým podnikateľským plánom (je možné ho vypracovať a čiastočne prefinancovať cez Fázu 1). Aktivity podporené v rámci Fázy 2 môžu zahŕňať: prototyp, miniaturizácia, škálovanie, dizajn, testovanie výkonu, demonštrácia, vývoj pilotných liniek a iné aktivity na zamerané na priblíženie inovácie do štádia pripravenosti na investíciu a uvedenie na trh. Hodnotenie predložených žiadostí sa uskutočňuje vzdialene ako aj formou rozhovorov dvoma panelmi nezávislých odborníkov. Miera spolufinancovania zo strany ES môže byť max. 70% oprávnených nákladov.

Termín najbližšej uzávierky výzvy: 3. apríl 2019

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities