HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva schémy Fast Track to Innovation (FTI)

Aktualita

Od 7. novembra 2017 je otvorená priebežná výzva pilotnej inicatívy European Innovation Council (EIC) na podávanie projektových žiadostí v rámci schémy Fast Track to Innovation (FTI).

Táto schéma je určená pre relatívne vyspelé špičkové technológie, koncepty a podnikateľské modely, ktoré môžu byť veľmi rýchlo využiteľné koncovými zákazníkmi.

 

Návrhy môžu podávať konzorciá zložené z 3 až 5 právnych subjektov, ktoré potrebujú rýchle uvedenie svojej technológie na trh. Výška grantu môže byť max. 3 mil. EUR. Podnikatelia môžu žiadať o max. 70% spolufinancovanie, neziskové subjekty majú nárok na 100% spolufinancovanie.

V prípade technologického riešenia je potrebné deklarovať úroveň pripravenosti technológie (technology readiness level – TRL) min. 6. Viac o TRL je k dispozícii vo Všeobecnej prílohe 6 pracovného programu. (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2018-2020/annexes/h2020-wp1820-annex-g-trl_en.pdf)

 

Termín najbližšej uzávierky výzvy: 21. február 2019

 

Viac informácií o výzve je k dispozícii na portáli Funding & Tender Opportunities.

V sekcii Partner Search je zverejnených niekoľko desiatok ponúk na spoluprácu na projekte v rámci tejto výzvy.  

V prípade otázok kontaktujte Národný kontaktný bod pre inovácie v malých a stredných podnikoch.