HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva pre MSP v oblasti cirkulárnej ekonomiky (C-VoUCHER)

Aktualita

Hľadajú sa európske malé a stredné podniky, ktoré majú záujem o biznis model založený na princípoch cirkulárnej ekonomiky. Ak ste zvedaví, či sa vaše nápady v oblasti CE dajú implementovať vo vašej spoločnosti a neviete, kde začať, toto je pre vás ideálne riešenie. C-VoUCHER Circularity Value Replication Programme je určený tým, ktorý sa chcú inšpirovať riešeniami navrhnutými v rámci projektu C-VoUCHER.

Výzva pre MSP je otvorená v rámci projektu C-VoUCHER podporeného z Programu H2020, ktorého cieľom je vyvinúť nové podnikateľské modely založené na cirkulárnej ekonomike (koncept od kolísky po kolísku), ktoré narúšajú tradičné lineárne biznis modely.

Viac o tomto akceleračnom programe na podporu projektov založených na cirkulárnej ekonomike sa môžete dozvedieť na stránkach projektu. Konečný termín na predloženie projektových návrhov je 31.10.2019 do 17:00.

Podrobnosti k výzve a postup ako predložiť svoj projektový návrh nájdete v podrobnej príručke. Odporúčame vám pred vyplnením žiadosti preštudovať príručku Často kladené otázky.

Zdroj: C-VoUCHER, zverejnené 6.9.2019, mit