HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená VÝZVA na 15 doktoranských pozícií

Aktualita

Otvorená VÝZVA na 15 doktoranských pozícií

Výzva na získanie 15 doktorandských pozícií je otvorená v rámci nedávno udeleného projektu Európskej inovačnej vzdelávacej siete “Interdisciplinar cross-sectoral approach to effectively address the removal of contaminants of emerging concern from water” (AQUALITY), v rámci širokého konzorcia zahŕňajúceho 11 akademických inštitúcií a 7 neakademických. Spolupráca v rámci siete je dôrazne podporovaná.

15 doktorandských pozícií pre výskumných pracovníkov v ranom štádiu (ESR1 až ESR15) sú otvorené žiadateľom všetkých národností s obmedzením, že v čase prijatia do zamestnania výskumní pracovníci nesmú mať bydlisko ani vykonávať inú hlavnú činnosť (prácu a / alebo štúdium) v krajine, do ktorej sa uchádzač zapísal viac ako 12 mesiacov v priebehu 3 rokov bezprostredne pred dňom zápisu.

Uchádzači musia byť v prvých štyroch rokoch svojej výskumnej kariéry vypočítanej od dátumu získania magisterského titulu a v čase prijímania do zamestnania im ešte nebol udelený doktorandský titul.

Všetky prvky siete AQUALITY sa podieľajú na ESR výcviku a starajú sa o spoluprácu prostredníctvom siete. Pozícia zahŕňa krátkodobé pobyty (pridelenia) v niektorých svetových vedúcich výskumných strediskách v rámci siete. Predpokladajú sa každoročné stretnutia (letné školy a sympóziá) celej siete.

Podrobné informácie o 15 PhD pozíciách  sú k dispozícii na nasledujúcom odkaze http://www.chimica.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=c0vf  – Súbor s názvom  „Popisy práce a formulár žiadosti“.

Viac informácií https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/259769