HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená výzva CERIC-ERIC

Aktualita

Radi by sme Vás informovali o otvorení výzvy na predkladanie návrhov CERIC-ERIC. Výskumníci pracujúci na Slovensku môžu využívať podporu poskytovanú v rámci projektu H2020 ACCELERATE <http://accelerate2020.eu> prostredníctvom propagácie otvoreného prístupu.

Výzva na predloženie návrhov CERIC-ERIC je teraz otvorená. Pozrite si viac informácií: https://vuo.elettra.trieste.it/

CERIC-ERIC, konzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru <http://CERic-eric.eu>, ponúka prístup k viac ako 50 doplnkovým nástrojom a dvom podporným laboratóriám pre multidisciplinárny výskum vo všetkých oblastiach vedy o materiáloch a nanotechnológii.

Výskumníci z celého sveta môžu bezplatne požiadať o prístup pod podmienkou, že ich výsledky budú zverejnené a CERICom uznaný.

Okrem prístupu k nástrojom a laboratóriám ponúka CERIC podporu pre mobilitu a publikácie s otvoreným prístupom a ďalšie.

V tejto výzve budú dva termíny:

  1. marec 2019 – 17 h SEČ, aby ste mali predbežné hodnotenie a možnosť zlepšiť váš návrh.
  1. apríla 2019 – 17 h SEČ, odporúčané len pre odborníkov všetkých požadovaných techník.

Podrobný opis nástrojov a techník dostupných v tejto výzve.

Ak ste výskumník pracujúci v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Estónsku, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Lotyšsku, Litve, Čiernej Hore, Moldavsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, na Slovensku alebo na Ukrajine môžete požiadať o propagáciu open access na https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2, na požiadanie je možné poskytnúť personalizovanú podporu pre prípravu návrhov, merania a analýzu údajov z projektu ACCELERATE<http://accelerate2020.eu

Ďalšie informácie o výzve nájdete na stránke: https://www.ceric-eric.eu/users/call-for-proposals/<https://ceric-eric.eu/index.php?n=Users.Homepage  alebo nás kontaktovať useroffice@ceric-eric.eu<mailto:useroffice@ceric-eric.eu