HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvorená Veda ako nový normál

Aktualita

Fakt, že prvým osobným stretnutím v roku bolo podujatie, na ktorom sa diskutovalo o vízii, príležitostiach a výzvach, ako urobiť otvorenú vedu „novým normálom“, pravdepodobne nie že žiadnym prekvapením. Podujatie EOSC Policy sa konalo na Univerzite v Štrasburgu 3. mája 2022. Francúzsko ako hostiteľská krajina patrí do predsedníctva Európskej rady a je taktiež vysoko aktívne v EOSC, konkrétne v stratégiách a implementáciách politiky pre otvorenú vedu. Kľúčové otázky, ktoré boli zodpovedané počas stretnutia, sa týkali:

  • minulosti, súčasnosti a budúcnosti EOSC
  • aké sú úlohy EOSC smerom ku výskumníkom, tvorcom politík ale aj spoločnosti
  • zosúladenie medzi Európskou komisiou a vnútroštátnymi politikami EÚ (Európskej únie) členských štátov. Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) je zahrnutý do programu Európskeho výskumného priestoru (ERA) (2022 – 2024) v Pakte pre výskum a inovácie v prioritných oblastiach pre spoločné akcie v oblasti otvorenej vedy.

„Veda využíva údaje a metodológiu na budovanie vedeckých poznatkov […]. Európska stratégia je veľmi jasná: zameriava sa na to, aby pri vývoji technológií a pri obrane a presadzovaní európskych hodnôt v digitálnom svete boli ľudia na prvom mieste.“

Carlos Zorrinho, poslanec Európskeho parlamentu, Portugalsko

https://www.openaire.eu/templates/yootheme/cache/Reflections_on_EOSCPOLICY_22-6bc9447b.webp

„Úlohou EOSC Future je spájať body so SRIA (Strategic Research and Innovation agenda). […] Vidíme, že viaceré zainteresované strany spolupracujú na realizácii EOSC, a to nielen pri technológiách, ale aj na obsahu, na metadátach a na porovnateľnosti schém metadát. Musíme sa spojiť s výskumníkmi a to znamená stavať na dôvere a ochote spolupracovať.“

Ron Dekker, riaditeľ projektu EOSC Future

Presvedčenie urobiť z otvorenej vedy tzv. „nový normál“ pri realizácii výskumu, bolo rečníkmi opakovane zdôrazňované, pričom sa zamerali na obnovenie dôvery občanov spojením miestnych a národných snáh o otvorenú vedu v rámci medzinárodných politík a financovania. Ako zdôraznil Michel Schouppe, hlavný expert a vedúci tímu pre európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) v rámci oddelenia otvorenej vedy Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre výskum a inovácie (DG R&I), hnacia sila politikov pri investovaní do EOSC súvisí s dôverou občanov vo vedu a výskum, ktorý poskytuje efektívne riešenia spoločenských a ekonomických problémov a zároveň posilňuje a podporuje inovácie transparentnými vedeckými metódami.

„V Srbsku máme svoju národnú politiku od roku 2018 a do tej novej sme pridali EOSC, no chýba nám oveľa viac monitorovania a oveľa väčšie zapojenie ľudí do politík otvorenej vedy.“

Biljana Kosanović, informačná špecialistka, Univerzita v Belehrade

Ďalšou témou, ktorá sa objavila, bola národná a regionálna koordinácia. Pani Kosanović, národná koordinátorka OpenAIRE v Srbsku od roku 2014 a kľúčová účastníčka NI4OS – regionálneho projektu EOSC, zdôraznila, že zmeny v národných politikách podporil iba malý počet výskumníkov financovaných Európskou komisiou, regionálnymi projektmi a sieťou OpenAIRE.

„Osoba, používateľ, vývojár či správcovia by mali byť stredobodom všetkého, pričom kráľmi a kráľovnami by mali byť výskumníci. Potrebujeme školenia, vzdelanie, vedenie, potrebujeme nové zručnosti! A to je niečo, na čom sme pracovali, no musí to byt považované za ustrednejšiu tému tejto agendy“.

Yannis Ioannidis, koordinátor projektu EOSC Future

V záverečných poznámkach profesor Yannis Ioannidis, bývalý predseda valného zhromaždenia a výkonnej rady OpenAIRE A.M.K.E, zdôraznil, že toto podujatie EOSC v Štrasburgu malo kľúčový význam pri obnovení spolupráce so všetkými aktérmi, ktorí prispievajú k riadeniu EOSC, zosúladeniu s Európskou komisiou a zainteresovanými stranami zapojenými do technického rozvoja EOSC, ako to priniesol hlavný implementačný projekt EOSC Future.

Parafrázujúc príhovor Karla Luybena, prezidenta Asociácie EOSC a emeritného rektora Magnifucusa z Delftskej univerzity, ktorý hovoril o tom, čím by EOSC mal byť pre výskumníkov, prof. Ioannidis uzavrel: „Pokračujme v spolupráci, snívajme a neustále v EOSC naháňajme definíciu spokojnosti.

Autor: MS, zdroj: https://www.openaire.eu/making-open-science-the-new-normal