HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvára sa pozícia na Predsedu Európskej rady pre výskum (ERC)

Aktualita

Nezávislý výbor vymenovaný komisárom EÚ pre vedu, výskum a inovácie Carlosom Moedasom otvára výzvu na predkladanie žiadostí na prestížnu pozíciu Predsedu ERC.

Predseda ERC by mal byť medzinárodne uznávaným a rešpektovaným vedcom, prominentným zástancom výskumu na hraniciach poznania, veľvyslancom európskej vedy v Európe a vo svete s cieľom posilňovať prestíž a výkonnosť ERC a jej európsku vedeckú základňu v oblasti výskumu na hraniciach vedného poznania.

 

Nový predseda nastúpi do funkcie 1. januára 2020, funkčné obdobie trvá 4 roky s možnosťou opakovaného mandátu. Žiadatelia musia byť štátnymi príslušníkmi členského štátu EÚ a nie je stanovená žiadna veková hranica.

 

Termín na predkladanie žiadostí: 1. október 2018

 

Podrobnejšie informácie