HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Otvára sa kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX

Aktualita

Kaskádová výzva misijného projektu CLIMAAX bude otvorená 3 mesiace od 8. decembra 2023 do 8. marca 2024.

Európske regióny môžu získať finančnú a odbornú podporu až do výšky 300 000 EUR

CLIMAAX je projekt financovaný z programu Horizont Európa, ktorého cieľom je vytvoriť prispôsobený rámec a súbor nástrojov na hodnotenie klimatických rizík, ktorý pomôže komunitám pri hodnotení doterajších skúseností a umožní im konať.

Projekt poskytuje finančnú, analytickú a praktickú podporu európskym regiónom a komunitám, aby lepšie pochopili, pripravili sa a zvládli klimatické riziká a príležitosti.

Aktuálna kaskádová vyzva je určená pre verejné subjekty, ktoré vykonávajú dohľad nad hodnotením rizík súvisiacich s klímou (Climate-Related Risk Assessments) a plánmi riadenia rizík (Risk Management Plans), ako aj neziskové organizácie, ktoré sa venujú zmierňovaniu vplyvov zmeny klímy a zvyšovaniu odolnosti komunít.

Čo môžete získať?

  • Finančnú podporu až do výšky 300.000 EUR na zlepšenie regionálnych plánov riadenia rizík súvisiacich s klímou a núdzovými situáciami (regional climate and emergency risk management plans).
  • Prístup a podporu komplexného metodického rámca a súboru nástrojov z projektu CLIMAAX, ktorý poskytuje štruktúrovaný prístup k hodnoteniu klímy.
  • Prispôsobené technické usmernenia na implementáciu metodík špecifických pre daný región s využitím miestnych údajov a metód.

Technická asistencia bude regiónom poskytovaná v národnom jazyku.

Viac informácií ku kaskádovej výzve projektu CLIMAAX nájdete čoskoro v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Nezmeškajte informačný deň ku výzve ktorý sa bude konať 16. junuára 2024 od 13:00 hod. Registrujte sa vopred.

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve

Zdroj: MIP4Apapt, 20.12.2023, mit