HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Open Info Day of the European Commission + Brokerage EVENT

Aktualita

V nadväznosti na  Open Info Day of the European Commission (28. júna 2016 v Bruseli) venovaný  “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy” (SC2) v Horizonte 2020, organizuje project BioHorizon (financovaný EU) Brokerage Event (poobede 28. júna 2016), čím sa rozumie pomoc pri hľadaní vhodných partnerov pre projekty v rámci očakávaných výziev 2017 (SC2 a KET- B).

 

“Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy” bola spustená a výzvy 2017 budú otvorené 4. októbra 2016, s prvými uzávierkami 14. februára 2017. Toto by mohla byť pre Vás výborná príležitosť na budovanie konzorcií.

Hlavná časť dňa bude určená bilaterálnym stretnutiam tých, ktorí majú záujem o výzvy v rovnakej oblasti.

V rámci sprievodného programu budú poskytnuté informácie o podporných opatreniach pre projekty Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine and Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy  a čas výskumníkom a podnikateľským platformám na odprezentovanie svojich projektových myšlienok formou krátkych 5-minútových  prezentácií.

 

Brokerage event bude zameraný na široké spektrum stakeholderov z firiem (vrátane SMEs), univerzít, výskumných organizácií a i. z /aj mimo Európy, ktorí majú záujem podeliť sa o svoje projektové myšlienky a hľadať partnerov na spoluprácu v rámci  SC2 a KET-B výziev r.2017 v Horizonte 2020.

 

V prípade záujmu sa registrujte samostatne.

Ďalšie informácie o registrácii a programe budú distribuované neskôr.

 

 

Do Vašej pozornosti dávam tiež informácie:

http://www.ncp-biohorizon.net/

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/infoweek-calls-2017-societal-challenge-2