HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Opätovné odloženie výzvy EÚ – Čína

Aktualita

Uzávierka na podávanie projektov vo výzve CE-BIOTEC-08-2020 (EU-China Flagship) bola čínskou stranou kvôli epidémií COVID-19 opätovne odložená. Táto výzva je súčasťou hlavnej iniciatívy EÚ – Čína v oblasti biotechnológií.

Čínska Národná vedecká nadácia (NSFC) oznámila, že uzávierku na podávanie projektov posúva na 19. Júna 2020

Pretože je dôležité mať rovnaké termíny v Číne a EÚ, lehota na predkladanie návrhov projektov na uvedenú výzvu CE-BIOTEC-08-2020 sa v EÚ tiež predlžuje do 19. Júna 2020 o 17.00 hod. bruselského času.

Zdroj: Správa DG-RTD – zverejnené na Participant-portáli Európskej komisie, duj via kas