HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ONLINE Brokerage Event pre SC6

Aktualita

V rámci projektu Net4Society Vám ponúkame ešte jednu možnosť ONLINE BROKERAGE EVENT pre výzvy v oblasti Societal Challenge 6 (SC6), ktorý sa uskutoční dňa 12.12.2019, od 11:00 do 12:30 hod. Toto podujatie slúži ako doplnok k podujatiu v Bratislave a bude slúžiť práve tým z Vás, ktorí nemali príležitosť byť minulý týždeň v Bratislave. Pripomíname Vám, že toto online podujatie je je určené pre tých z Vás, ktorý už majú presný a konkrétny zámer podať projekt v oblasti SC6 do tém pre rok 2020. Potrebná je registrácia. Na začiatku Vám partneri z projektu Net4Society veľmi stručne oboznámia z témami výziev v oblasti SC6, ďalej Vám predstavíme ako správne vyhľadávať partnerov do konzorcií a zároveň budete mať možnosť predstaviť svoj výskumný projektový zámer/návrh či ideu počas 3 minútového 3 slidového vstupu formou “pitch” počas časti “flash presentations session”. Deadline na poslanie „pitch“ je 06.12.2019, postup nájdete tiež na web podujatia. Následne budete mať príležitosť diskutovať konkrétnu projektovú ideu na dopredu dohodnutých bilaterálnych stretnutiach vo virtuálnych miestnostiach. Z technických dôvodov je účasť obmedzená na 50 záujemcov.