HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Online briefing k 7. ESA PECS výzve

Aktualita

Dňa 11. januára 2022 v čase od 14:00 – 17:00 sa uskutoční s expertmi ESA online briefing k 7. PECS výzve prostredníctvom aplikácie WEBEX. Pred podujatím sa najprv zaregistrujte.

Počas online briefingu môžete prediskutovať s expertmi ESA všeobecné otázky týkajúce sa výzvy priamo v chate. V prípade konkrétnych otázok týkajúcich sa Vašich zamýšľaných projektových zámerov, kontaktujte expertov ESA a dohodnite si termín individuálneho online stretnutia, a to elektronicky – mailom na Kim.Johnson@esa.int a kay.van.der.made@ext.esa.int s uvedením: „SK7 Consultation Request ‐ Company name“ v predmete mailu. V texte požiadavky uveďte aj oblasť Vášho záujmu (napr. všeobecné technológie, EGSE/MGSE, kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, veda, vzdelávanie atď.).

Individuálne online konzultácie s expertmi ESA po briefingu sa uskutočnia (na základe Vašej predchádzajúcej dohody s ESA) v týchto termínoch:

  • 12. januára 2022 v časoch 9:00-11:30 a 12:30 -16:30
  • 13. januára 2022 v čase 12:30 -16:30.

Počas online briefingu experti ESA poskytnú kľúčové informácie a rady, ako správne napísať projektový návrh. Odporúčame, aby sa tohto online briefingu zúčastnili tí zástupcovia Vašich spoločností, ktorí budú následne písať a podávať projektový návrh. Tento briefing sa uskutoční iba raz a nebude sa opakovať, preto je jedinečnou príležitosťou aj (a nielen) pre nových záujemcov získať cenné informácie o tejto PECS výzve a ESA. Na základe skúseností z predchádzajúcich výziev je preukázané, že entity, ktoré sa briefingov zúčastnili, mali vyššiu šancu uspieť vo výzve.

Podrobnejšie informácie so základnými údajmi k výzve, vzor projektového návrhu, inštrukcie ako napísať dobrý projektový návrh a informácie o priebehu tendra sa nachádzajú na nasledujúcom odkaze: https://esabox.esa.int/owncloud/index.php/s/1brmZKOvwH1zt1G

Heslo: SK7_2022

Viac informácií

Zdroj: www.slovak.space, zverejnené: 21.12.2021, autor: kha