HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Oficiálne spustenie novej Európskej rady pre inovácie

Aktualita

Európska inovačná rada bude oficiálne spustená 18. marca 2021 dvojdňovým online podujatím, na ktorom EK odprezentuje jej víziu a možnosti, ktoré žiadateľom ponúka. V tento deň sa tiež otvorí možnosť podávania projektových návrhov do EIC v rámci prvých výziev.

Kľúčovou novinkou nového rámcového programu Horizont Európa je nová generácia Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá je s rozpočtom takmer 10 mld. EUR (2021 – 2027) doposiaľ najambicióznejším počinom Európskej komisie v podpore inovácií.

Poslaním EIC je identifikovať, rozvíjať a rozširovať prelomové technológie a prevratné inovácie. EIC bude podporovať start-upy, malé a stredné podniky a výskumné tímy pri vývoji prelomových inovácií s vysokým rizikom a veľkým očakávaným dopadom, s dôrazom na škálovanie prevratných riešení prispievajúcich k cieľom Európskej zelenej dohody a Plánu obnovy Európy.

Podujatie bude pozostávať z dvoch častí:

Otvárací ceremoniál: 18. marec 2021 (9:30 – 11:30)

Deň pre žiadateľov: 19. marec 2021 (9:30 – 16:30)

Viac informácií o podujatí

Pre slovenských žiadateľov organizujeme Informačný deň Európskej rady pre inovácie, ktorý sa bude konať v utorok 23. marca 2021.

Zdroj: EK, zverejnené: 8.3.2021, autor: lda