HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Odpovede na otvorené otázky z infodňa pre výzvy 2024 v klastri Zdravie

Aktualita


Sieť národných kontaktných bodov pre klaster Zdravie
 spracovala prehľadnou formou otázky a odpovede z infodňa Komisie, ktorý sa uskutočnil 1. júna 2023. Infodeň sa venoval aktuálne otvoreným výzvam, pričom veľký priestor bol  venovaný práve otvoreným otázkam potenciálnych žiadateľov.

spracovanom dokumente nájdete odkazy na otázky a odpovede podľa jednotlivých tém vrátane informácie k presnému času vo videu, kde sú otázky zodpovedané príslušnými expertmi z Komisie.

Často kladené otázky sú priebežne aktualizované pri každej téme na FTO portáli, preto im venujte pozornosť, ak pripravujete projektový návrh.

Súvisiace odkazy:

Informačný deň EK k výzvam 2024 v klastri Zdravie (1. 6. 2023)

Prehľad výziev v klastri Zdravie na roky 2023 – 2024

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

Platforma na vyhľadávanie partnerov pre výzvy 2024 v klastri Zdravie

Zdroj: HNN 3.0., 31.7.2023, mob