HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Odborníci na detskú rakovinu naliehajú na zahrnutie britských a švajčiarskych výskumníkov do projektov EÚ

Aktualita

Výskum v oblasti detskej rakoviny. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Miera prežitia rakoviny u detí sa v rámci EÚ značne líši. Strata prístupu k výskumníkom a odborníkom v Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku sťaží pokrok v celej Európe, tvrdia vedci

Veda urobila v posledných rokoch veľký pokrok vo výskume rakoviny – ale aby sa táto dynamika udržala, výskumníci tvrdia, že je dôležité, aby švajčiarski a britskí kolegovia neboli vylúčení z kľúčových výskumných projektov Európskej únie v oblasti detskej rakoviny.

Ako uviedla Olga Kozhaeva, riaditeľka pre politické záležitosti v Európskej spoločnosti pre detskú onkológiu (SIOP Europe): „Všetky detské rakoviny sú zriedkavé, a preto pri výskume musíte spolupracovať cez hranice, aby ste získali dostatočne veľkú vzorku.“ Ďalej dodala: „Ak sa [Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko] nezúčastnia, je to problém nielen pre pokrok vo vedeckých poznatkoch, ale aj z hľadiska horších výsledkov [pre pacientov] v EÚ aj vo Veľkej Británii.“

Ide o účasť Švajčiarska a Británie v programe Horizont Európa, vlajkovej lodi EÚ pre výskum a vývoj, ktorý financuje veľa výskumu rakoviny. Kvôli politickým nezhodám – so Spojeným kráľovstvom ohľadom podmienok Brexitu a so Švajčiarskom ohľadom širších bilaterálnych rokovaní o prístupe na trh – sú výskumníci z oboch krajín prinajmenšom dočasne odrezaní od nových výskumných projektov v rámci programu. Vedci tvrdia, že to malo vedľajšie účinky v mnohých oblastiach, ale vo výskume rakoviny sa to stalo obzvlášť citlivým.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa v Európe každoročne diagnostikuje rakovina takmer 35 000 deťom vo veku od 0 do 19 rokov a 6 800 zomiera. Rakovina zostáva hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s ochorením u detí vo veku od jedného do 15 rokov. Slovo „rakovina“ však znamená širokú škálu chorôb a detské rakoviny sa líšia od verzií pre dospelých a často sa prezentujú ako oveľa agresívnejšie. Sú tiež menej časté ako rakoviny u dospelých, čo znamená, že len hŕstka výskumníkov v celej EÚ môže mať odborné znalosti v oblasti špecifického typu rakoviny u detí.

Ako uviedol prof. Carmelo Rizzari, prezident SIOP Europe: „Leukémia predstavuje jednu tretinu všetkých detských rakovín, ale v prípade iných detských rakovín môžete mať len 20 prípadov za jeden rok v celej EÚ. Pre niektoré z týchto druhov rakoviny ešte nie je definovaná liečba. Takže tieto diskusie a interakcie s kolegami, ktorí videli niekoľko z týchto pacientov, sú kľúčové.“

Nízky počet prípadov znamená, že na výskum sú potrebné údaje o každom jednom pacientovi, ak sa majú nájsť zmysluplné výsledky. Každá vedecká štúdia musí mať minimálny počet účastníkov, aby boli jej výsledky považované za štatisticky významné.

Miera prežitia detí s rakovinou sa v rámci EÚ značne líši. Hoci bohatšie krajiny uvádzajú, že v priemere osem z 10 pacientov prežije viac ako päť rokov po diagnóze, iné krajiny majú menej hviezdne výsledky. Napríklad odhadované päťročné prežitie rakoviny mäkkých tkanív nazývanej rabdomyosarkóm bolo 39 % vo východnej Európe v rokoch 2005 – 2007 v porovnaní so 69 % v severnej Európe počas rovnakého obdobia, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie.

Výskumné siete financované EÚ pomáhajú preklenúť túto medzeru. Modely, ako je Európska referenčná sieť pre pediatrickú rakovinu (ERN PaedCan), ako aj Rada pre klinický výskum Európskej spoločnosti pre detskú onkológiu, WHO ocenila ako „príklady, ktoré by mohli byť zaradené do iných prostredí“, ako systém na zmiernenie nerovnosti v miere prežitia rakoviny uľahčením výmeny poznatkov medzi krajinami.

Úloha výskumných sietí

ERN PaedCan umožňuje lekárom rýchlo spolupracovať pri hľadaní riešení na pomoc detským onkologickým pacientom a ponúka špecialistom z celej EÚ príležitosti na rýchle vzájomné spojenie. Keďže detská rakovina je taká zriedkavá, v celej Európe môže byť len jeden alebo dvaja odborníci, ktorí môžu pomôcť s konkrétnym prípadom.

Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko sú podľa Rizzariho zo SIOP Europe tradične silnými zdrojmi informácií a odborných znalostí pre ostatné krajiny EÚ. Napríklad Rumunsko, Portugalsko, Litva a Slovensko hlásia WHO úmrtnosť 3,4 až 3,1 na 100 000 detských onkologických pacientov v porovnaní s menej ako 2,1 v Spojenom kráľovstve a iba 1,8 vo Švajčiarsku. Zdieľanie poznatkov z krajín s lepšou mierou prežitia môže zlepšiť výsledky v celej EÚ.

Po Brexite boli z ERN PaedCan vylúčené tri britské centrá, ktoré liečia detskú rakovinu. Stalo sa tak aj napriek tomu, že EÚ vo svojom pláne Europe Beating Cancer Plan a v rámci Mission Cancer – dvoch najväčších iniciatív boja proti rakovine – osobitne zdôrazňovala dôležitosť boja proti rakovine u detí.

Znepokojenie vyjadruje aj Cancer Research UK – popredný charitatívny sponzor. Ako uviedol Ian Walker, výkonný riaditeľ pre politiku, informácie a komunikáciu v organizácii: „Pokračujúce oneskorenia pri dosahovaní dohody o pridružení s Horizont Európa poškodia spoluprácu, čo bude znamenať pomalší pokrok smerom k život zachraňujúcej liečbe pacientov.“

Ďalej dodal: „Rakovina je celosvetový problém, ktorý sa vyrieši iba vtedy, ak budú krajiny na celom svete spolupracovať. Misia EÚ proti rakovine je odvážnym dlhodobým prístupom k riešeniu rakoviny a chceme, aby sa jej súčasťou stali aj výskumníci zo Spojeného kráľovstva prostredníctvom prístupu do programu Horizont Európa. Strata vplyvu Spojeného kráľovstva v programe Horizont Európa v tomto kľúčovom momente by bola pre britských výskumníkov rakoviny značnou ranou.“

Rizzari zo SIOP Europe uviedol: „Nemali by existovať žiadne hranice. Vedomosti sa musia šíriť všade, kde je to možné, a spolupráca sa pestuje a podporuje, pretože veda a zdravie patria nám všetkým. Tieto oblasti by mali byť vynechané z politiky.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 20. 4. 2022, autor: rpa