HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ocenenie Zlatý kosák získal špičkový výskum medu zo SAV

Aktualita

Juraj Majtán v stánku Ústavu molekulárnej biológie SAV na Agrokomplexe 2022. Zdroj: https://www.sav.sk

Metóda stanovenia antibakteriálneho potenciálu medu získala v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárske výstave AGROKOMPLEX 2022 v Nitre cenu Zlatý kosák. Hodnotiaca komisia vyzdvihla unikátnosť vývinu metódy stanovenia antibakteriálnej aktivity medu v európskom meradle s cieľom zvýšenia jeho pridanej hodnoty. Cenu si počas slávnostného galavečera počas otváracieho dňa výstavy z rúk ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana prevzal vedúci Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, Juraj Majtán.

Ocenenie Zlatý kosák je tradičnou súčasťou výstavy Agrokomplex. Odovzdáva sa v troch kategóriách veda a výskum, rastlinná výroba a mechanizácia a živočíšna výroba. Ide o špeciálnu cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a štátneho podniku Národné výstavisko Agrokomplex.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 22. 8. 2022, autor: rpa