HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ocenenie – Industry 5.0 Award 2023

Aktualita

Ocenenie v rámci oblasti priemyslu sa zameriava na vyjadrenie uznania projektom financovaným zo zdrojov EÚ za to, že mimoriadne prispeli k budovaniu udržateľného a odolného európskeho priemyslu, ktorý je viac zameraný na človeka.

Koncept tohto ocenenia bol pripravený v spolupráci s European Factories of the Future Research Association (EFFRA), priemyselnou platformou MANUFUTURE, Európskou radou pre inovácie, SMEs Executive Agency (EISMEA) a EIT Manufacturing.

Oprávnené projekty museli získať finančné prostriedky z programov Horizont 2020, Horizont Európa alebo Európsky inovačný a technologický inštitút, pričom oficiálny začiatok projektu musel byť po 31. auguste 2018. Obzvlášť povzbudzované k účasti sú projekty zahŕňajúce deep tech start-upy. Projekty uchádzajúce sa o cenu by mali predstaviť inšpiratívne a uplatniteľné riešenia, ktoré sa zaoberajú 3 hlavnými piliermi Priemyslu 5.0: udržateľnosťou, orientáciou na človeka a odolnosťou. 

Uzávierka na podávanie prihlášok je do 1. septembra 2023 do 17:00 hod. CET.

Viac informácií o podmienkach a možnostiach podania prihlášky.

Zdroj: web stránka, 24. 5. 2023, erh