HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ocenenie Horizon Impact Award 2022

Aktualita

Európska komisia vyhlásila 6. januára 2022 novú výzvu na predkladanie žiadostí na ocenenie s názvom Horizon Impact Award 2022. Ocenenie získajú projekty financované z programu Horizont 2020 (2014 – 2020) a predchádzajúceho 7. rámcového programu (FP7, 2007-2013), ktorých výsledky mali významný spoločenský dopad v celej Európe, ale aj za jej hranicami.

Horizon Impact Award | European Commission

Cieľom ocenenia Horizon Impact Award je poukázať na významné spoločensko-ekonomické benefity investícií EÚ do výskumu a inovácií prostredníctvom reálnych príkladov. Ocenenie má za úlohu vyzdvihnúť konkrétne výsledky, ktoré majú preukázateľnú hodnotu pre každodenný život občanov a spoločnosť, a oceniť tých, ktorí sa o to zaslúžili. Táto súťaž je otvorená iba pre ukončené projekty programu FP7 a Horizont 2020, ktoré vedia doložiť dôkaz o ich dopade na spoločnosť.

V roku 2022 budú ocenení šiesti výhercovia, z ktorých každý získa finančnú odmenu vo výške 25 000 EUR.

Uzávierka na podávanie žiadostí je 8. 3. 2022 a víťazi budú vyhlásení v septembri 2022 počas Európskych dní výskumu a inovácií v Bruseli.

Viac informácií k výzve:

Pravidlá súťaže Horizon Impact Award 2022

Horizon Impact Award – oficiálna stránka

Prihlásenie

Zdroj: EK news, zverejnené 7.1.2022, mit