HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ocenenia Preveda 2021 získala mladá vedkyňa Lucia Pažitná

Aktualita

Lucia Pažitná s ocenením Prevedy. Zdroj: archív L.P.

Víťazkou XIII. ročníka Interaktívnej konferencie mladých vedcov 2021 sa stala Ing. Lucia Pažitná z Chemického ústavu SAV. Cenu Prevedy jej organizátori udelili za štúdiu pod názvom Analýza zmien glykánového zloženia sér v súvislosti s tehotenskou cukrovkou pomocou microarray metódy založenej na lektínoch.

Viac informácií nájdete v rozhovore s Ing. Luciou Pažitnou:

Víťazka Preveda 2021 Lucia Pažitná: Žiaden prístroj nám nedá rovno výsledky

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk; SAV, zverejnené: 23. 7. 2021, autor: rpa