HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Obnovený európsky program pre výskum a inovácie

Aktualita

Európska komisia prijala dňa 16.5.2018 nové oznámenie o “Obnovenom európskom programe pre výskum a inovácie – Európa má šancu zmeniť budúcnosť ”, ako príspevok k neformálnej diskusii EÚ lídrov, ktorá sa konala v Sofii, Bulharsko.

V tomto oznámení Komisia prezentuje súbor konkrétnych aktivít, ktoré majú zlepšiť európske inované kapacity a viesť k dlhodobej prosperite so zameraním na:

 

–          Ensuring innovation-friendly regulation a finanncing

–          Making Europe a frontrunner in market-creating innovation

–          Launching EU-wide research and innovation missions

 

Súvisiace dokumenty:

–          Press release, Factsheet: A renewed agenda for Research and Innovation: the Commission’s contribution to the Leaders‘ Agenda, Factsheet: EU research and innovation success stories.