HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

O výzvu projektu NET ZERO CITIES prejavilo záujem 103 konzorcií

Aktualita

NetZeroCities (NZC) je štvorročný projekt financovaný z programu Horizont 2020, ktorého cieľom je pomôcť mestám prekonať súčasné štrukturálne, inštitucionálne a kultúrne prekážky, aby mohli do roku 2030 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Jedným z cieľov tohto projektu je v rámci Programu „NZC Pilot Cities Programme“ testovať a implementovať inovatívne prístupy k rýchlej dekarbonizácii vo vybraných mestách a komunitách. VIDEO k projektu.

Dvojročný program s názvom NZC Pilot Cities Programme:
Úspešné pilotné mestá získajú grant na podporu realizácie systémových na inovácie zameraných experimentálnych aktivít počas dvojročného programu s dôrazom na vzájomnú spoluprácu, výmenu poznatkov, identifikáciu prekážok a príležitostí na ich prekonanie.

Do výzvy s názvom Call for Pilot Cities bolo doručených 103 žiadostí z 33 krajín (25 členských štátov EÚ a 8 pridružených krajín). To svedčí o veľkom záujme miest stať sa pilotnými mestami a otestovať nové prístupy ku klimatickej neutralite.

Program NetZeroCities Pilot Cities, ktorý je súčasťou Misie EÚ: Klimaticky neutrálna a inteligentné mestá, pomôže mestám otestovať lokálne prispôsobené opatrenia pre prechod na klimatickú neutralitu. Vybrané mestá budú podporené grantami vo výške 32 miliónov EUR financovanými z programu Horizont 2020 a praktickou podporou, ktorá im pomôže zaviesť a rozšíriť výskumné a inovačné riešenia s využitím inkluzívneho, celosystémového prístupu pri prechode na klimatickú neutralitu.

Vybrané pilotné mestá budú oznámené verejnosti 28. februára 2023.

Zdroj: Net Zero Cities, 22.12.2022, mit