HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Obmedzená účinnosť vakcín COVID-19 proti variantu Omicron

Aktualita

Výskum COVID-19 v Rakúsku. Zdroj: https://www.meduniwien.ac.at

Vedci z Lekárskej univerzity vo Viedni zverejnili údaje, ktoré ukazujú, že ľudia, ktorí sú duálne očkovaní alebo sa zotavili z prirodzenej infekcie COVID-19, nemajú prakticky žiadnu ochranu pred v súčasnosti cirkulujúcim Omicronovým variantom SARS-CoV-2.

Výskum naznačuje, že iba jednotlivci, ktorí dostali tretiu posilňovaciu dávku vakcíny, vytvárajú protilátky, ktoré môžu čiastočne blokovať Omicron.

V štúdii vedenej Rudolfom Valentom na rakúskom Inštitúte pre výskum patofyziológie a alergií bola rakúska subpopulácia očkovaných a uzdravených jedincov skúmaná na stav protilátok a ochranu proti variantom SARS-CoV-2 Wuhan, Delta a Omicron. Výskumníci testovali, či sa vírus môže viazať na ACE2 receptor na ľudských bunkách prostredníctvom svojej receptorovej väzbovej domény (RBD) u ľudí imunizovaných všetkými vakcínami a kombináciami vakcín, ktoré sú v súčasnosti v Rakúsku povolené.

Výsledky ukázali, že u pacientov v rekonvalescencii po COVID-19 aj u jedincov, ktorí boli dvakrát očkovaní, sa vyvinula protilátková ochrana proti Delte. Protilátky však neboli schopné blokovať väzbu RBD Omicron.

Blokáda Omicronu bola lepšia u jedincov, ktorí dostali tretie očkovanie. Ako uviedol Valenta: „Pri treťom očkovaní sa u mnohých jedincov vytvorili ochranné protilátky. Existuje však aj významná časť (20 %), u ktorých nebola stanovená žiadna ochrana.“

RBD vo variantoch, ktoré sa objavili pred variantom Omicron, sa medzi sebou líšili len mierne, takže infekcie týmito variantmi a imunizácia v súčasnosti dostupnými vakcínami poskytovali ochranu. Omicron je prvý variant, ktorý sa výrazne líši od predchádzajúcich variantov vo svojom RBD, v dôsledku čoho infekcia skoršími variantmi a v súčasnosti dostupné vakcíny poskytujú malú alebo žiadnu ochranu proti nemu.

Výsledky štúdie boli nedávno publikované v renomovanom odbornom časopise „Allergy“.

Viac informácií:

Omicron: A SARS-CoV-2 variant of real concern

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.meduniwien.ac.at, zverejnené: 24. 2. 2022, autor: rpa