HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový výskum by mohol pripraviť pôdu pre vakcíny proti COVID-19, ktoré poskytujú dlhotrvajúcu imunitu

Aktualita

Human T-cell, from a healthy donor

Britskí vedci z University College London tvrdia, že navrhnutím vakcín novej generácie proti COVID-19 na aktiváciu imunitných pamäťových T-buniek môže byť možné eliminovať SARS-CoV-2 na samom začiatku infekcie, čím sa pomôže zastaviť jej šírenie.

Predpoklad je založený na výskume publikovanom 11. novembra 2021 v poprednom vedeckom časopise Nature, ktorý popisuje, ako intenzívne monitorovanie zdravotníckych pracovníkov v Londýne z obdobia pred vypuknutím pandémie v marci 2020 ukázalo, že napriek vysokému riziku 58 účastníkov nikdy nemalo pozitívny test na COVID-19.

Analýza ich krvi ukázala, že mali zvýšené hladiny pamäťových T-buniek, ktoré reagovali proti SARS-CoV-2. Tieto T- bunky sa zameriavajú na infikované bunky exprimujúce replikačné proteíny, ktoré vírus potrebuje na šírenie, keď vstúpi do ľudskej hostiteľskej bunky.

Proteíny sú spoločné pre všetky koronavírusy a zostávajú vysoko konzervované. Na rozdiel od spike proteínu, na ktorý sa zameriavajú vakcíny prvej generácie, je nepravdepodobné, že by sa tieto zmenili alebo zmutovali.

Leo Swadling, vedecký pracovník Nadácie pre lekársky výskum na UCL a hlavný autor, uviedol, že je známe, že niektorí jedinci zostávajú neinfikovaní napriek tomu, že boli pravdepodobne vystavení vírusu.

Ako dodal Swadling: „Nevedeli sme, či sa týmto jedincom skutočne podarilo úplne vyhnúť vírusu, alebo či sa im prirodzene podarilo odstrániť vírus skôr, ako ho bolo možné zistiť rutinnými testami. Intenzívnym sledovaním príznakov infekcie a imunitných reakcií zdravotníckych pracovníkov sme identifikovali menšinu s touto konkrétnou odpoveďou T-buniek špecifickou pre SARS-CoV-2.“

Vakcína, ktorá dokáže indukovať T-bunky, aby rozpoznali a zacielili na infikované bunky exprimujúce replikačné proteíny, by bola účinnejšia pri eliminácii skorého SARS-CoV-2 a môže mať ďalšiu výhodu v tom, že je aktívna proti iným koronavírusom.

Viac informácií:

Pre-existing polymerase-specific T cells expand in abortive seronegative SARS-CoV-2

Expert reaction to study looking at memory T-cells and the immune response to SARS-CoV-2

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.sciencemediacentre.org; https://www.theguardian.com, zverejnené: 15. 11. 2021, autor: rpa