HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nový termín uzávierky na predloženie vyjadrenia záujmu

Aktualita

Nový termín uzávierky na predloženie vyjadrenia záujmu o členstvo vo Vedeckom výbore  BBI JU je utorok, 31. január 2017,  12.00 (poludnie) CET

Predĺženie  obdobia na  predkladanie žiadostí je reakciou BBI JU na požiadavky niektorých potenciálnych kandidátov o poskytnutie viac času na prípravu a predloženie svojich žiadostí.  

Adresa na predloženie žiadosti je SC.candidates@BBI.europa.eu.

Kompletná informácia je na webovej stránke: http://www.bbi-europe.eu/about/scientific-committee.

Všetky ostatné podmienky ostávajú nezmenené.